Saturday, December 8, 2012

Darah Satria '83Radio 1
3-1..Sandre bercakap..laporan benar..musuh kekuatan 15 - 20..dilaporkan akan menghubungi rumah panjang Barkod..terima dulu..ganti.

Radio 2
3-1..ulangi perkataan selepas rumah panjang..ganti.

Radio 1
3-1..rumah panjang barkod..terima dulu..ganti.

Radio 2
0-Bravo..terima..ganti.

Radio 1
3-1..mereka dipercayai akan menyebarkan..dakyah kepada penduduk tempatan..terima dulu..ganti.

Radio 2
3-1..terima..ganti.

Radio 1
3-1..taksiran laporan ini adalah benar..saya perlukan beberapa callsign digerakkan ke kawasan..lokasi saya..ganti.

*    *    *    *

Radio 2
Halo..1-1..di sini 0-Bravo..berita..ganti.

Radio 3
0-bravo..di sini 1-1..kirim..ganti.

Radio 2
0-Bravo..Papa Lima anda.. dikehendaki kod jarak dua nama panggilan 3-1 kod "Gadis Ayu" ke "Lima Papa" pada jam dot angka dua Alpha Zulu, Mike India, Mike Alpha, India November..ganti.

Radio 3
1-1..terima..habis.

No comments: